• CDN 3063

三相耦合/去耦合網路 CDN 3063

◎全自動三項耦合去耦網路
◎寬頻電流範圍的三相模組
◎滿足浪湧和脈衝波形自動化耦合的應用需要
◎IEC 和ANSI 耦合方式
◎高精度的開關切換技術
◎EUT安全操作模式
◎模組化和可升級的設計以適應新應用要求
型號 : CDN 3063

全自動三項耦合去耦網路

 • 寬頻電流範圍的三相模組
 • 滿足浪湧和脈衝波形自動化耦合的應用需要
 • IEC ANSI 耦合方式
 • 高精度的開關切換技術
 • EUT安全操作模式
 • 模組化和可升級的設計以適應新應用要求
 •          EMC Directives

 •          UN ECE R10 (Automotive)

 •          IEC/EN 61000-4-4

 •          IEC/EN 61000-4-5

 •          IEC/EN 61000-4-12

 •          ANSI/IEEE C62.41

 •          EN 61000-6-1

 •          EN 61000-6-2

 •          EN 50370

 •          EN 61643

 •          EN 300386-2

 •          EN 300386 V1.3.2

 •          EN 301489-1

 •          EN 301489-7

 •          EN 301489-17

 •          EN 301489-24

 •          IEC 60255-1

 •          IEC 61009-1

 •          IEC 61326

 •          IEC 61850-3