RF 同軸轉接頭

VAD-NNR系列

▲頻率:DC~18GHz
▲VAD-NNR-MM - N(m) - N(m), right angle
▲VAD-NNR-MF - N(m) - N(f), right angle
▲VAD-NNR-FF - N(f) - N(f), right angle

VAD-SS系列

▲頻率:DC~18GHz​
▲VAD-SS-MM - SMA(M) - SMA(M)
▲VAD-SS-MF - SMA(M) - SMA(F)
▲VAD-SS-FF - SMA(F) - SMA(F) ​

VAD-NN系列

▲頻率:DC~18GHz
▲VAD-NN-MM - N (m) to N (m)
▲VAD-NN-MF - N (m) to N (f)
▲VAD-NN-FF - N (f) to N (f)
▲VAD-NNH-FF - N (f) to N (f) bulk head

VAD-N7系列

▲頻率:DC~6GHz
▲VAD-N7-MF - N (m) to 7/16(DIN) (f)
▲VAD-N7-FM - N (f) to 7/16(DIN) (m)
▲VAD-N7-FF - N (f) to 7/16(DIN) (f)
▲VAD-N7-MM - N (m) to 7/16(DIN) (m)

VAD-NB系列

▲頻率:DC~4GHz
▲VAD-NB-MM - N (m) to BNC (m)
▲VAD-NB-FF - N (f) to BNC (f)
▲VAD-NB-MF - N (m) to BNC (f)
▲VAD-NB-FM - N (f) to BNC (m)

RF同軸轉接頭

▲唯真科技提供各種高性能同軸轉接器,廣泛應用於許多領域。
▲轉接器的頻率範圍覆蓋DC~110GHz。可靠性高和耐久性好,使用壽命高達5000次。
▲特點: DC~110GHz、低駐波、高耐久性、高可靠性
▲應用:實驗室測試、雷達、儀器儀表
▲型號:VAD系列

VAD-SS-Reverse系列

▲頻率:DC~18GHz
▲VAD-SS-RMM
▲VAD-SS-RMRM
▲VAD-SS-RFRF
▲VAD-SS-RMF
▲VAD-SS-RMRF
▲VAD-SS-FRF
▲VAD-SS-MRF

VAD-SN系列

▲頻率:DC~18GHz
▲VAD-SN-MM - SMA (m) to N (m)
▲VAD-SN-MF - SMA (m) to N (f)
▲VAD-SN-FM - SMA (f) to N (m)
▲VAD-SN-FF - SMA (f) to N (f)
▲VAD-SNL-FF - SMA (f) to N (f) flange mount
▲VAD-SNL-FM - SMA (f) to N (m) flange mount
▲VAD-SNH-FF - SMA (f) to N (f) bulk head